KONKURS SIATKARSKI Z NAGRODAMI!

15 marca 2023
Spis treści
Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym można wygrać zaproszenia na mecz siatkarski CERRAD ENEA CZARNI RADOM – GRUPA AZOTY ZAKSA KĘDZIERZYN-KOŹLE!

Zrzeszenie Producentów Papryki RP ma do rozdania podwójne zaproszenia na mecz siatkarski  CERRAD ENEA CZARNI RADOM – GRUPA AZOTY ZAKSA KĘDZIERZYN-KOŹLE, który odbędzie się w niedzielę 19 marca 2023 roku o godz. 17:30 w Radomiu!

Wystarczy, że w komentarzu pod postem konkursowym na profilu https://www.facebook.com/producencipapryki napiszesz odpowiedź na pytanie:

„Dlaczego lubisz jeść paprykę z południa Mazowsza?”.

Wygrywa 10 najciekawszych (zdaniem komisji) odpowiedzi.

Konkurs trwa do piątku 17 marca 2023 roku do godziny 12.00!

Powodzenia!

 

Regulamin konkursu Wspólne kibicowanie

Zrzeszenie Producentów Papryki RP

 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Zrzeszenie Producentów Papryki RP z siedzibą w Przytyku, Zachęta 57, 26-650 NIP: 9482602824

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

6. Konkurs trwa od 15.03.2023 roku, do  17.03.2023 godz. 12.00.

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem fanpage’a Organizatora 17.03 2023 roku do godz. 17.00.

8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/producencipapryki

9. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a Zrzeszenie Producentów Papryki RP.

Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu i wpisania w komentarzu pod postem konkursowym, umieszczonym na fanpage’u  https://www.facebook.com/producencipapryki  odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego lubię jeść paprykę z południa Mazowsza?”.

11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.

12. W konkursie zostanie wyłonionych 10 zwycięzców. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby zwycięzców lub wyróżnienia dodatkowych osób.

13. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza odpowiedź konkursowa zostanie wybrana przez komisję powołaną przez Organizatora.

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

17. Nagrodami w konkursie są dwuosobowe zaproszenia na mecz siatkarski  CERRAD ENEA CZARNI RADOM – GRUPA AZOTY ZAKSA KĘDZIERZYN-KOŹLE, który odbędzie się w niedzielę 19 marca 2023 roku o godz. 17:30. Miejsce wydarzenia: Radomskie Centrum Sportu - Hala Sportowo-Widowiskowa, Andrzeja Struga 63, 26-610 Radom). Każdy Zwycięzca otrzyma 2 bilety/zaproszenia.

18. Nagrody zostaną przesłane na adres poczty elektronicznej podanych przez zwycięzców w wiadomościach prywatnych wysłanych na portalu Facebook.

19. Adres e-mail, na który zostaną przesłane bilety należy przesłać najpóźniej do 17.03.2023 roku (piątek) do godz. 16.00. Po tym czasie Nagroda traci ważność.

20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@producencipapryki.pl

25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku - Wspólne kibicowanie).

26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Zrzeszenie Producentów Papryki RP z siedzibą w Przytyku, Zachęta 57, 26-650 NIP: 9482602824.

28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku (nazwa fanpage’a).

29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Zrzeszenie Producentów Papryki RP.

33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Artykuł powstał w ramach kampanii „Moc Polskich Warzyw” powstałej z inicjatywy Zrzeszenia Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej. Obok ZPPRP, które koordynuje program, udział w projekcie biorą również: Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami, Stowarzyszenie Malinowy Król, Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych oraz Stowarzyszenie Czosnek Galicyjski. Kampania jest finansowana ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.